ایمیل مارکتینگ

انجام عمل مارکتینگ با استفاده از ارسال ایمیل به گروهی از افراد را ایمیل مارکتینگ می گویند. آدرس ایمیل این مجموعه افراد به همراه مشخصات آنها و گزارش عملکرد آنها در رابطه با ایمیل های ارسالی ذخیره می شود. سپس با دسته بندی مخاطبین بر اساس عملکرد آنها، استراتژی متناسب برای هر طیف اتخاذ و پیاده سازی می شود.

3 هدف از طریق بازاریابی ایمیلی قابل دسترسی است:

 1. معرفی محصول یا خدمات و ارسال پیشنهادهای ویژه به صورت مستقیم به مشتریان بالقوه جهت ترغیب آنان.
 2. ایجاد ارتباط مستمر با مشتریان بالفعل و افزایش وفاداری آنان نسبت به مجموعه.
 3. ایجاد ارتباط کاری با سازمان ها و مراکز مختلف (B2B) و حفظ ارتباط از طریق اطلاع رسانی و خبر نامه.

بعضی تصور می کنند دوران بازاریابی ایمیلی به اتمام رسیده است. ما بر اساس آمارها و تجربه بر این باوریم که با ارسال ایمیل تبلیغاتی در شکل صحیح آن، نه به صورت ارسال ایمیل های انبوه و بی هدف، می توان بازدهی بسیار خوبی از این روش به دست آورد. ایمیل مارکتینگ همچنان یکی از بهترین راه های ایجاد ارتباط مستقیم با مخاطبین است.

مراحل بازاریابی ایمیلی:

 1. دستیابی به بانک ایمیل
 2. دسته بندی مخاطبین
 3. تعیین هدف و استراتژی برای دسته های مختلف
 4. ساخت قالب گرافیکی
 5. ایجاد اخبار و مطالب
 6. مجهز کردن مطالب به سیستم گزارشگیری
 7. ارسال ایمیل به گروه ها
 8. ثبت رفتار و عملکرد مخاطبین
 9. گزارش گیری و اصلاح عملکرد